Jak probíhá koupě bytu?

Informační schůzka

Po osobní schůzce a seznámení se s projektovou dokumentací Vám můžeme bytovou jednotku nezávazně před-rezervovat na dobu 5 pracovních dnů.

Prohlídka na stavbě

V rámci různých fází výstavby se může lišit možnost navštívit stavbu a prohlédnout si bytové jednotky.

Smlouvy a financování

Po seznámení se se vzorovými smlouvami vám náš obchodník vyhotoví návrh příslušné smlouvy. Nejdříve je uzavírána smlouva rezervační, do 30 dnů od podpisu této smlouvy je uzavírána smlouva o smlouvě budoucí kupní.   

Klientské změny a výstavba

Do určitého termínu výstavby bytového domu je možno otevřít tzv. klientskou změnu, v rámci které můžete měnit dispozice bytu, zařizovací předměty, podlahy a dveře.

Kupní smlouva

K podepsání kupní smlouvy dojde po kolaudaci a doplacení celé kupní ceny bytové jednotky. Poté následuje předání bytu.

Postup koupě
Smlouvy a financování
Platební podmínky

Postup koupě

1. Informační schůzka

 • Vyberte si bytovou jednotku, která odpovídá Vašim představám, a sjednejte si schůzku se zástupcem našeho prodejce - RK Fortunae, s.r.o., Eliščino nábřeží 842/3, 500 03 Hradec Králové. Kontaktovat jej můžete emailem nebo telefonicky, případně vyplněním formuláře u konkrétního bytu nebo prostřednictvím našich webových stránek.
 • Prodejce Vám na osobní schůzce zodpoví všechny Vaše dotazy a detailně Vás seznámí s projektem, bytovou jednotkou, standardním vybavením a smluvními podmínkami. Po osobní schůzce Vám může bytovou jednotku nezávazně před-rezervovat na dobu 5 dnů.
 

2. Prohlídka na stavbě

 • V rámci různých fází výstavby se může lišit možnost navštívit stavbu a podívat se na bytové jednotky.
   

3. Smlouvy a financování

 • V případě, že svůj zájem o koupi bytové jednotky potvrdíte, zástupce developera Vám vyhotoví návrh příslušné smlouvy dle  postupu.  uvedeného v sekci Smlouvy a financování.

4. Klientské změny a výstavba

 • Pokud budete mít požadavek na změnu dispozic, rozvodů nebo standardního vybavení bytové jednotky, můžete využít tzv. Klientské změny, kterou s Vámi projedná příslušný pracovník realizační firmy investora.
 • Tato změna je možná jen do určité fáze výstavby bytových jednotek – informace o termínech Vám podá náš prodejce. Pokud využijete této klientské změny, pracovník klientských změn Vám připraví předběžnou kalkulaci.
 • Z nabídky standardního vybavení lze vybírat: dlažby, obklady, dveře, podlahy, sanitární keramiku apod. – viz záložka standardy, případně je možné vybírat z nabídky nadstandardního vybavení u našich dodavatelů.
 • Změny v projektu bytové jednotky a změny standardního vybavení lze uplatnit nejpozději v termínech stanovených pracovníkem klientských změn.
 • V době dokončení výstavby (zpravidla před kolaudací objektu) a před podpisem kupní smlouvy Vás vyzveme k prohlídce jednotky tvz. předpřejímce za účelem zjištění a soupisu event. vad a nedodělků.
 • Během předpřejímky budete mít možnost si důkladně zkontrolovat Vaši bytovou jednotku a kvalitu všech provedených prací.
 • Případné vady a nedodělky budou do doby předání bytu odstraněny. V době dokončení výstavby dojde zároveň i k její kolaudaci a přidělení čísla popisného.

 

Postup koupě

Smlouvy a financování

1. Rezervační smlouva
 • Slouží k rezervaci jednotky za účelem uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 
 • Rezervační lhůta na  bytovou jednotku je stanovena na dobu 30 dnů ode dne  uzavření  Rezervační smlouvy, rezervační poplatek  ve výši 50.000,- Kč vč. DPH je splatný do 10ti dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet investora. 
 • Rezervační poplatek se následně započítává do budoucí kupní ceny a je tedy její součástí.
 

2. Smlouva o budoucí kupní smlouvě

 • Dle Vámi zvoleného způsobu financování Vám zástupce developera připraví návrh této Smlouvy s platebním kalendářem. 
 • Smlouva, mimo jiné, obsahuje tyto přílohy: půdorys bytové jednotky,  standardní vybavení jednotky, situační nákres umístění sklepu a garážových stání, nákres situace stavby.


3. Kupní smlouva

 • Kupní smlouva – návrh textu Kupní smlouvy bude připraven v dostatečném předstihu a bude Vám zaslán na odsouhlasení.
 • V předem dohodnutém termínu Vám předáme Vaši novou bytovou jednotku. Při předání si znovu důkladně zkontrolujete kvalitu všech provedených prací a o předání/převzetí jednotky bude sepsán předávací protokol.
 • Případné drobné vady a nedodělky zjištěné při předání uvedeme do protokolu včetně termínu jejich odstranění. Pokud i po předání bytové jednotky najdete nějaký nedostatek, samozřejmě Vám jej odstraníme v rámci záruční lhůty.

4. Upozornění
 • Veškeré údaje mají nezávazný informativní charakter a developer si vyhrazuje právo na změny. Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání u příslušného obchodníka developerské firmy.

 
Smlouvy a financování

Platební podmínky

 • * Rezervační záloha ve výši 50.000,- Kč je splatná do 10ti kal. dnů po podpisu rez.smlouvy;
 • * Splátka ve výši 25 % ceny bytu vč. DPH po uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě - do 30ti dnů od uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě;
 • * Splátka ve výši 45 % ceny bytu vč. DPH po provedení vkladu Prohlášení vlastníka budovy o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám (lze již čerpat hypoteční úvěr či úvěr ze stavebního spoření se zástavou předmětné nemovitosti);
  * Doplatek kupní ceny do výše 100% vč. DPH po kolaudaci bytového domu, před podpisem kupní smlouvy. 
Platební podmínky